🕯️️ הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת אהוד יהודה בן ליאורה לוסי ז"ל 🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יוסף בן פנינה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ליאורה לוסי בת דיאמנטינה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת אברהם בן פנינה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת מזל בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת רינה בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יוכבד בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ברוך בן מסעודה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת רבקה בת אסתר ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יחזקאל בן רחל ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ויקטוריה בת טופחה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יהודה בן מרים ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת פנינה בת אסתר ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ציון בן שרה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יעקב בן רוז ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת מזל בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת רינה בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יוכבד בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת שמעון בן מיסה ז"ל🕯️️
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב

מודעות עצמית

מודעות עצמית

עבודה פנימית

לאחר שפתחנו והסברנו בקצרה את תהליך הבריאה והאדם, אנו רוצים להתחיל ולהתמקד בתחום האישי ובעבודה הפרטית של כל אחד מאיתנו. מודעות עצמית היא למעשה מודעות

קרא עוד »
מודעות עצמית

התת-מודע

התודעה העצמית של האדם מתחלקת לשלושה רבדים – המודע, התת-מודע והעל- מודע. אנו נתחיל ונעסוק ברובד הפנימי והנסתר יותר של האדם והוא התת-מודע. התת-מודע הוא

קרא עוד »
מודעות עצמית

נקיון וצמיחה פנימית

לאחר שהבנו את כוחו וחשיבותו של הרובד הפנימי והנעלם שבאדם, הנקרא תת-מודע ועל השפעתו על חיינו, אנו ניגש אל דרכי הטיפול בו וארגונו מחדש. בראש

קרא עוד »
מודעות עצמית

שורשים עמוקים

הרב אליהו דסלר, מגדולי הוגי המוסר, שקמו לעם היהודי בדורות האחרונים, כותב בספרו, שכאשר האדם מתגבר על יצרו לאורך זמן וכופה על עצמו מציאות מסוימת,

קרא עוד »
מודעות עצמית

הכלים

לאחר שלמדנו על עניינו של תת-המודע ועל שני הנתיבים הקיימים לנקותו ולהצמיחו מחדש, אנו צריכים כעת את הכלים ואת ההדרכה כיצד לעשו”ת זאת, אנו צריכים

קרא עוד »
חשיבה חיובית

במחשבה תחילה

בפרק זה אנו רוצים ללמוד ולעסוק במימד החשוב ביותר באדם והוא המחשבה, שהיא למעשה משפיעה על כל המציאות, הכללית והפרטית, לטוב ולרע. נלמד גם כיצד

קרא עוד »
חשיבה חיובית

כוח המוח

מוח האדם הוא היצירה הנפלאה ביותר עלי אדמות, הוא הדבר המבדיל את האדם מכל היצורים החיים ואיתו הוא פועל ומשפיע בצורה הגדולה והמרתקת ביותר. הוא

קרא עוד »
חשיבה חיובית

הנוסחה

“כי בצלם אלוקים ברא את האדם”. מהו אותו צלם? הרי ידוע שלבורא יתברך אין לו גוף ולא דמות הגוף, אלא מגלים המקובלים, שאותו צלם, זהו

קרא עוד »
חשיבה חיובית

הכל לטובה!

מגלה לנו תורת הקבלה, שהבורא יתברך הוא הטוב המוחלט והוא אור פשוט, המתגלה אל האדם, כפי שהאדם מצייר את אותו האור. הוא יכול לצייר זאת

קרא עוד »
חשיבה חיובית

מחשבה יוצרת מציאות

עד כאן התמקדנו בצורת החשיבה הנכונה ובדרכים ליישם אותה, כעת אנו רוצים לראות מהם התוצאות של המחשבה וכיצד היא מתגלמת במציאות. ובכן, אם נאמר למישהו,

קרא עוד »
חשיבה חיובית

אימון מחשבתי

כדי שנוכל להגיע למצב של חשיבה חיובית, אנו צריכים תחילה כלי מאוד חשוב, שבלעדיו לא תיתכן חשיבה נכונה ואמיתית על המציאות, כלי זה הוא כח

קרא עוד »
חשיבה חיובית

חיים של אושר

נביא מספר דוגמאות כיצד ניתן לראות את אותה מציאות בשני אופנים שונים וכיצד ניתן להפוך מציאות, שלילית כביכול, לחיובית על ידי כח החשיבה וצורת הסתכלות

קרא עוד »
כוונת המילה

הוא אמר ויהי!

הנגלית לעינינו, שהיא רק העתק קטן של עולמות עליונים ונשגבים ממעל, הכל נברא ע”י האין-סוף ברוך הוא, ע”י כ”ב אותיות התורה – “בעשרה מאמרות נברא

קרא עוד »
כוונת המילה

השפעה ישירה

בפרק הקודם למדנו על עוצמת המחשבה ועל מורכבותו הפנימית והרוחנית של האדם, הבנוי מעשר ספירות, כמו שלמדנו, הספירות המזוהות עם ראש האדם הם – חכמה,

קרא עוד »
כוונת המילה

דברי חכמים בנחת נשמעים

חשיבות גדולה ישנה לא רק למילים שאנו מוציאים מפינו, אלא גם לאופן בו הן יוצאות, לאדם השומע אותן ולעיתוי בו הדברים נאמרים. כאשר אנו מדברים

קרא עוד »
כוונת המילה

ברומו של עולם

נמצאנו למדים שלמילים יש כוח רב והשפעה ישירה גם על הפנימיות שלנו וגם על העולם החיצוני. כאשר האדם מוציא מפיו תמיד דיבורים של שמחה, של

קרא עוד »
כוונת המילה

מעלה עליונה מן הכל

אמר רבי נחמן מברסלב: “התבודדות היא מעלה עליונה מן הכל וכל גדולי הצדיקים לא הגיעו למדרגתם, כי אם ע”י שהתמידו בהנהגה זאת”. ההתבודדות היא זמן,

קרא עוד »
כוונת המילה

ברית כרותה לשפתיים

אומרים חכמינו ז”ל: “ברית כרותה לשפתיים”. כלומר שיש ברית וקשר ישיר בין המילים היוצאות מפינו, לבין מערכות הבקרה השמימיות המייצרות את המציאות. ועוד הוסיפו רבותינו

קרא עוד »
כוונת המילה

תולעת יעקב

כאשר האדם ממלא פיו בדיבורי קדושה, אין למעלה מזה, עד שאמרו רבותינו: “כל חפציך לא ישוו בה”. כל חפצי העולם לא משתווים למילה אחת של

קרא עוד »
גילוי הרצון

כוח המשיכה

פרק זה יעסוק בלב לבו של אחד מגילויי הסודות הכמוסים ביותר, אשר כתב רבי שמעון בר יוחאי בספרו ‘הזוהר הקדוש’ בספר וירא, דף צ”ט, עמוד

קרא עוד »
גילוי הרצון

רצון יראיו יעשה

רבותינו הקדושים הרחיקו לכת ואמרו: “רצון יראיו יעשה”. החוק שאנו לומדים פה תקף גם לבני אדם, אשר אינם יראי השם ואם כן, מה חידשו לנו

קרא עוד »
גילוי הרצון

מילוי החסרונות

לאחר שהתוודענו אל מעלת הרצון ואל המובא בזוהר הקדוש, ננסה ללמוד כיצד להוציא מן ההעלם אל הגילוי את הרצונות הפנימיים שבתוכנו. לא פעם אנו שומעים

קרא עוד »
גילוי הרצון

כיסופים

וכך כותב רבי נחמן מברסלב בספרו, שיחות הר”ן, סימן ס”ב: “דע שיש בבני אדם סגולות גדולות, כי יכולים לפעול ע”י מחשבתם מה שהם חושבים, כי

קרא עוד »
גילוי הרצון

התכלית

עד כאן למדנו על המחשבה ועל הרצון, שהשילוב של שניהם מביא לכוונה. כעת נלמד כיצד להגדיל את הרצון וכיצד להתמקד בכוונה. ידוע הדבר, שכדי להגדיל

קרא עוד »
גילוי הרצון

גילוי הרצון הפנימי

כדי לברר לעצמנו מהו הרצון האמיתי שלנו, עלינו לנקוט במספר פעולות. ראשית, עלינו לשחרר את הרצון מכבלי המחשבה, כי ברוב הפעמים האדם נועל ומבטל את

קרא עוד »
דמיון מודרך

צור לבבי

בפרקים הקודמים עסקנו בחשיבה, במודעות וברצון, המתמקדים בשלושת הספירות העליונות, שהן – חכמה בינה ודעת. ובספירת הכתר המקיפה את האדם, הכוללת את הרצון העונג והאמונה.

קרא עוד »
דמיון מודרך

הממוצע המחבר

כח הדמיון הוא למעשה הממוצע המחבר בין החלק הרוחני שבאדם לבין החלק הגשמי שבו. הנשמה שבאה מעולמות עליונים מקבלת נתונים ותרגום של מציאות העולם הזה

קרא עוד »
דמיון מודרך

כוונה יוצרת

לאחר שהתוודענו לחשיבה הנכונה, בררנו את הרצון האמיתי שלנו ובדקנו אם הוא נובע מהנפש האלוקית או הנפש הבהמית, כעת אנו צריכים להפיח רוח חיים ברצון,

קרא עוד »
דמיון מודרך

קסם ההחלטה

אחת הבעיות הגדולות ביותר שיש לאנשים היא בכושר ההחלטה. האדם יכול לחשוב על דבר וכיוון מסוים, הוא יכול גם לרצות אותו בכל מאודו, אך כאשר

קרא עוד »
דמיון מודרך

כח המדמה

בתחילת הפרק כתבנו על תפקידו של כח הדמיון והציור, כעת אנו רוצים לחזק ולהביא את דברי רבי נתן מברסלב כלשונם, בספרו ליקוטי הלכות-אורח חיים ב’,

קרא עוד »
דמיון מודרך

והנה טוב מאוד

כתוב בתורה בבראשית- “וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד”. מה זה טוב מאוד, אמרו רבותינו, זהו יצר הרע. פירוש הדבר, אם ניקח

קרא עוד »
דמיון מודרך

מאויבי תחכמני

נשאלת השאלה, אם כך הדבר וכה גדול כוחו של היצר הרע, אשר משתמש ברוב כלי העולם הזה, על שלל הטכנולוגיה, הצבעים והקולות, כדי להשפיע ולשלוט

קרא עוד »
דמיון מודרך

עינינו מאירות כשמש וכירח

חז”ל הקדושים אומרים בפרקי אבות: “יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא,

קרא עוד »
דמיון מודרך

התבוננות

לאחר שראינו את גודל מעלת כח הציור בדברי חז”ל הקדושים, אנו רוצים לקחת את כח הדמיון והציור ולהשתמש בו לצרכינו אנו בחיי היום יום, כדי

קרא עוד »
אור השמחה

ליישרי לב שמחה

בבואנו לדבר על השמחה, אי אפשר שלא לפתוח בדברי שלמה המלך, החכם באדם, מתוך ספרו קהלת, העוסק בתכלית האדם בעולמו. וכך הוא כותב “לשחוק אמרתי

קרא עוד »
אור השמחה

השמח בחלקו!

בפרק אבות, פרק ד’ פסוק כ”ח, אומר רבי אלעזר: “הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאין את האדם מן העולם”. והנה אנו רואים רבים מבני העולם, הרודפים אחר

קרא עוד »
אור השמחה

מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד!

כדי להבין מהי הנקודה הפנימית והאמיתית, שהיא שורש השמחה, צריכים אנו להביא את דברי רבי נחמן מברסלב, וכך הוא כותב: “עיקר השמחה, שהיא החיות של

קרא עוד »
אור השמחה

דרכים להגיע לשמחה

קודם שנעסוק בדרכים, בעצות ובהסתכלות הנכונה, המביאה לידי שמחה, רוצים אנו להזכיר במספר מילים את הסיבות המביאות את האדם לחוסר שמחה ועצבות, כדי שנוכל לזהות

קרא עוד »
אור השמחה

תודה והודאה

אחד הגורמים הישירים והחשובים ביותר, המביאים את האדם לשמחה תמידית, הוא הכרת הטוב וההודיה, שפירושם להיות עירניים לאין- סוף טובות וחסדים, הסובבים אותנו- ולהודות עליהם.

קרא עוד »
אור השמחה

נקודות טובות

אחת מהתורות והיסודות החשובים ביותר, שהנחיל לנו רבי נחמן מברסלב, היא תורת “אזמרה”, שיראה האדם למצוא בעצמו ובאחרים נקודות טובות וע”י המעט טוב, שמוצא בעצמו

קרא עוד »
אור השמחה

ישמח ישראל בעושיו

ועיקר השמחה הגדולה, מכל השמחות שבעולם, היא השמחה בו יתברך, כמו שנאמר- “ובו ישמח ליבנו”. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו הקדושה

קרא עוד »
אור השמחה

ועל כן כמה ראוי לנו לשמוח באמת עד אין-סוף ואין-תכלית. “מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו”, אפילו של האדם הפחות שבפחותים שבישראל, אשר אנו זוכים

קרא עוד »
כח האמונה

צדיק באמונתו יחיה

עיקר התכלית של כל הבריאה כולה, בכלל ובפרט, ועיקר עבודת האדם בזה העולם וכלל כל התורה והמצוות, הוא לזכות לאמונה, כמו שנאמר: “בא חבקוק והעמידן

קרא עוד »
כח האמונה

היפלא מהשם דבר

בספר בראשית, פרשת וירא, מסופר על אברהם ושרה אשתו, שהיו כבר בגיל מופלג ולא זכו עדיין לבן ואז מגיעים אליהם שלושת האנשים, שהם למעשה מלאכים.

קרא עוד »
כח האמונה

מדרגות האמונה

ראשית, עלינו לדעת, שהאמונה עוסקת בשלושה חלקים עיקריים, שהם שונים זה מזה, קשורים זה בזה ובסופו של דבר אחד הם, ואלו הם – האמונה בהשם,

קרא עוד »
כח האמונה

אמונת חכמים

והעיקר והיסוד, שהכל תלוי בו, הוא אמונת חכמים, כי אי אפשר לו לאדם להגיע ולחזור למקור נשמתו כי אם ע”י החכמים והצדיקים האמיתיים, כי אפילו

קרא עוד »
כח האמונה

ביקשתי את שאהבה נפשי

ואם כן, מאין יבוא עזרינו? הרי רואים אנו שבזמנים אלו, העולם מעורבב לגמרי והחושך יכסה ארץ, ובכל יום קמים ראשים חדשים, אשר מבטיחים לישראל גאולה

קרא עוד »
כח האמונה

אמונה בעצמי

לאחר שלמדנו על שני הרבדים החשובים של האמונה- האמונה בבורא, והאמונה בחכמים ובצדיקים האמיתיים. אנו רוצים לגעת ברובד השלישי, שהוא למעשה הבסיס החשוב ביותר בספרנו,

קרא עוד »
המימד הנוסף

הניצנים נראו בארץ

כעת, לאחר שלמדנו דרכים ועצות נפלאות מענקי הרוח, כיצד עלינו לשלוט על הלב ולהדריכו בדרך הישר באמצעות חשיבה חיובית ודמיון מודרך, לקחנו אחריות על כח

קרא עוד »
המימד הנוסף

זה השער להשם

התורה הקדושה מספרת על אברהם אבינו בפרשת ‘לך לך’, שהשם יתברך מתגלה לאברהם במחזה ומבטיחו, שיוולד לו בן שירש אותו. וכך אומר הכתוב- “ויוצא אותו

קרא עוד »
המימד הנוסף

החוש השישי

טרם ניכנס אל ה’מימד הנוסף’ אנו צריכים לדעת כמה דברים בסיסיים וכמה יסודות, שיעזרו לנו בהמשך הדרך. ראשית, עלינו לדעת שהכלים איתם אנו נכנסים למימד

קרא עוד »
המימד הנוסף

סוד הקשר

לאחר שהתוועדנו אל המשדר רב העוצמה, הקיים בתוכנו, שהוא למעשה נקודת אלוקות, הקיימת בכל אדם מישראל, ואיתה הוא מחובר אל שורש נשמתו, אל הבורא יתברך

קרא עוד »
המימד הנוסף

שויתי השם לנגדי תמיד

כעת כאשר ה’משדר’ כבר פועל, אנו מודעים לקיומו ומשתמשים בו, עלינו ללמוד לכוון אותו אל התדר הנכון. כידוע לכל, פשט בימינו נגע גדול בעולם, וכמעט

קרא עוד »
המימד הנוסף

השכל שבכל דבר

לאחר שהמשדר הופעל והתדר מכוון, החלק הרוחני של האדם מחובר אל המימד הרוחני בבריאה, נפתח לעינינו עולם חדש- “מלוא כל הארץ כבודו” הופך ממשפט, למציאות

קרא עוד »
המימד הנוסף

גל עיני ואביטה נפלאות

לאחר שהתוודענו לכמה מאופני הקשר של הבורא יתברך עם האדם וכיצד צריך האדם להסתכל ולקבל מסרים אלו, נביא מספר דוגמאות מעשיות מהתורה הקדושה ומחיי היום-יום.

קרא עוד »
התבוננות

הכנפיים

כידוע, האדם הוא- “סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה” ועל זה אומר הכתוב- “וייצר”, שני יודין, שני יצירות באדם- יצירה מן העליונים ויצירה מן התחתונים.

קרא עוד »
התבוננות

אהבה ויראה

אומר הנביא: “ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן”. חוסר הידיעה בהשם יתברך נובעת- מ”עמי לא התבונן”. ידוע שאחד מתחבולות

קרא עוד »
התבוננות

מה רבו מעשיך השם

לאחר שהקדמנו ועסקנו בתהליך הלידה של ה’כנפיים’ ובחשיבות עבודת ההתבוננות, אנו רוצים לעבור לעבודה מעשית בפועל ממש. וכך כותב השל”ה הקדוש: “ויחשוב בבורא עולם יתברך

קרא עוד »
התבוננות

בכל יום יהיו בעינייך כחדשים

לאחר שנפתח בפנינו צוהר חדש בעולם המחשבה ואנו רואים ומסתכלים על הבריאה כולה באופן שונה ובהתבוננות חדשה ומעמיקה, חשים את הגבורה והחכמה האין-סופיים, הנסוכים בכל

קרא עוד »
התבוננות

בשבילי נברא העולם

לאחר שהעמקנו בהתבוננות שכלית, בעומק נפלאות הבריאה העצומה ובחכמתו האין-סופית של הבורא יתברך, הנסוכה על כל המציאות ומגולמת בתורה הקדושה, לאחר שהצלחנו להוריד אל דעתנו

קרא עוד »
קשר האהבה

קשר האהבה

אור האהבה הקדושה אומר הזוהר הקדוש “אילו היו יודעים בני האדם את גודל האהבה שהקב”ה אוהב את בניו, היו רודפים אחריו כאריות שואגים”. ולתדהמתנו אנו

קרא עוד »
קשר האהבה

ביקשתי את שאהבה נפשי

איך נוכל לסיים את ספרנו, בלא לגעת ב”שיר השירים”, שכתב החכם באדם שלמה המלך, ועליו נאמר “כל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים”, שכולו רצוף

קרא עוד »
קשר האהבה

קול דודי דופק

“אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים”. כל נשמה ונשמה היא היפה בנשים, לכל נשמה יש

קרא עוד »
קשר האהבה

השבעתי אתכם בנות ירושלים

ואז מודיע ומזכיר השם יתברך לנשמת האדם בקול גדול המרעיד את כל נימי הלב- “השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד

קרא עוד »
קשר האהבה

ודגלו עלי אהבה

“הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה”. כעת כאשר עבר האדם את כל השלבים, בחיפוש, בכיסופים, בעליות בירידות בעבודה עצמית, החזיק מעמד, לא התייאש בכל

קרא עוד »

רגע לפני שאתם עוזבים

רוצים לקבל בדואל את העלון החודשי שלנו ללא עלות ?