🕯️️ הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת אהוד יהודה בן ליאורה לוסי ז"ל 🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יוסף בן פנינה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ליאורה לוסי בת דיאמנטינה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת אברהם בן פנינה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת מזל בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת רינה בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יוכבד בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ברוך בן מסעודה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת רבקה בת אסתר ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יחזקאל בן רחל ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ויקטוריה בת טופחה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יהודה בן מרים ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת פנינה בת אסתר ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ציון בן שרה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יעקב בן רוז ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת מזל בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת רינה בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יוכבד בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת שמעון בן מיסה ז"ל🕯️️
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב

כיסופים

כיסופים
שמחת המצוות

כשתהיה בשמחה

בתחילת הסיפור, ממעשה מ’שבעה בעטלירס’, אומר רבינו – אספר לכם איך היו שמחים. כלומר כאן בסיפור המעשה, מגלה לנו רבינו כיצד אפשר להגיע לשמחה אמיתית

קרא עוד »
כיסופים
שמחת המצוות

אשרינו

כידוע בספרי רבינו ורבי נתן גודל המעלה של עבודת השם בשמחה וכן בכל ספרי הצדיקים מבואר היטב עניין זה של השמחה בעבודת השם ובקיום המצוות,

קרא עוד »
כיסופים
שמחת המצוות

שמחת המצוות

לאחר שלמדנו מעט על הבסיס והיסוד לשמחה אמיתית בעבודת השם, כעת נרחיב עוד בעניין של שמחת המצוות ונלמד כיצד אפשר להרגיש בפועל ממש את השמחה

קרא עוד »
כיסופים
שמחת המצוות

מילי דשטותא

ישנן עוד עצות וסגולות רבות לשמחה שרבינו מלמד אותנו בתורותיו הקדושו”ת ובסיפורי מעשיות, כיצד להיות בשמחה בכל מצב, כי רבינו מצפה מכל אחד מאנשיו שיהיה

קרא עוד »
כיסופים
הנקודה הקדושה

אזמרה

אחת התורות החשובות של רבינו הקדוש, היא תורה רפ”ב בליקוטי מוהר”ן הנקראת תורת ‘אזמרה’, בתורה זאת רבינו מלמד אותנו כיצד לחפש ולהתבונן ולמצוא בעצמנו נקודות

קרא עוד »
כיסופים
הנקודה הקדושה

הנקודה הקדושה

אך מעבר לעניין החיפוש ומציאת הנקודות הטובות שיש בנו ובאחרים, כל התורה של רבינו וכל הדרך שהוא בא לגלות בעולם, מתמקדים בעיקר בדבר מהותי וחשוב

קרא עוד »
כיסופים
הנקודה הקדושה

מאבדת בת מלך

במעשה ‘מאבדת בת מלך’ בסיפורי מעשיות של רבינו הקדוש, מתואר תהליך החיפוש של המשנה למלכות אחר הבת מלך האבודה. הבת מלך המתוארת בסיפור היא בעצם

קרא עוד »
כיסופים
הנקודה הקדושה

ברכת הכהנים

“זה בחינת ברכת הכהנים” כותב רבי נתן בליקוטי הלכות, אורח חיים א’, הלכות נשיאת כפיים ה’ וזה לשונו “כי הכהן הוא בחינת האהבה הקדושה שהוא

קרא עוד »
כיסופים
הנקודה הקדושה

בניין המשכן

נקודה הקדושה שצריך כל אחד לחפש ולמצוא בעצמו חשובה ויקרה עד מאוד כפי שהרחבנו בפרק הנ”ל, אך מעבר לכך שהחיפוש והמציאה של אותה הנקודה תורמת

קרא עוד »
כיסופים
התחדשות

היום נולדתי מחדש

אחד הדברים החשובים ביותר בעבודת השם ובחיי האדם הוא עניין ההתחדשות, שעל זה שם רבינו הקדוש את הדגש מאוד ודורש מכל המקורבים אליו ומכל מי

קרא עוד »
כיסופים
התחדשות

התחלה חדשה

כותב רבי נתן בליקוטי הלכות, יורה דעה , הלכות בשר וחלב ד’: “כי זה כלל גדול שצריך האדם להתחיל בכל פעם מחדש, כאשר הזהיר רבינו

קרא עוד »
כיסופים
התחדשות

יש לי רק את היום

רבי נתן מדגיש את העובדה שעיקר ההתחדשו”ת היא בדעת, כי עיקר מה שבני האדם מזדקנים במעשיהם הוא מחמת שהם נושאים על עצמם את נטל העבר

קרא עוד »
כיסופים
התחדשות

מדרגות הקדושה

ישנה בחינה נוספת של ‘הזדקנות’, שהיא שייכת בעיקר לבני האדם הגדולים במעלה ואפילו צדיקים, שהם מגיעים כבר למעלה או לאיזו מדרגה שבה הם חושבים שאין

קרא עוד »
כיסופים
התחדשות

הבעטליר העיוור

כמו שיש זקנה בס”א, יש לעומתה זקנה דקדושה, שהיא ההפך הגמור והיא זקנה טובה, כפי שאנו יכולים לראות בסיפור המעשה מהשבעה בעטליר’ס, במעשה של ה’בעטליר

קרא עוד »
כיסופים
פשיטות ותמימות

אמונה פשוטה

אומר רבינו הקדוש “עיקר היהדות זה תמימות ופשיטות וחכמות אין צריכין כלל. כמובן שרבינו לא התכוון שאין האדם צריך לחכמה, כי זה כל תכלית האדם

קרא עוד »
כיסופים
פשיטות ותמימות

והשבות אל לבבך

כותב רבי נותן בליקוטי הלכות, אורח חיים ג’, הלכות יום כיפור ב’ וזה לשונו: “מבואר בדברי רבינו ז”ל שצריכין להשליך כל מיני חכמות, לא מבעיא

קרא עוד »
כיסופים
פשיטות ותמימות

להשליך החכמות

נמצא על פי דברי רבי נתן שכל מה שזוכה האדם לדעת ולהכיר יותר בגדולתו יתברך, הוא צריך להמשיך בכל פעם את הדעת אל הלב ואל

קרא עוד »
כיסופים
פשיטות ותמימות

זה מעשה שלי וזה מעשה שלו

את העניין הזה אנחנו לומדים היטב בסיפור המעשה ‘מחכם ותם’ שבו רבינו מספר לנו על שני חברים, אחד חכם ואחד תם, בסיפור רבינו מתאר לנו

קרא עוד »
כיסופים
פשיטות ותמימות

אמונת חכמים

כדי להגיע לתמימות אמיתית ולשלמות החכמה לזה אנו צריכים את האמונה וההתקשרות לצדיקים האמיתיים, כמו שכותב רבי נתן בליקוטי הלכות, יורה דעה א’, הלכות הכשר

קרא עוד »
כיסופים
פשיטות ותמימות

עצות עמוקות

“וזה מעלת האדם על כל המלאכים” כותב רבי נתן בליקוטי הלכות, יורה דעה א’, הלכות עבודת אלילים ג’ וזה לשונו: “מחמת שהאדם הוא בעולם השפל

קרא עוד »
כיסופים
השגות אלוקות

בדרך חדשה

אומר רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע”א: “אני מוליך אתכם בדרך חדשה שלא הלך בה אדם מעולם, הפחות שבאנשי אני מוליך אותו בדרך של צדיק

קרא עוד »
כיסופים
השגות אלוקות

התקרבות לצדיקים

גלוי וידוע עוצם המעלה של ההתקרבות לצדיקים האמתיים ובמיוחד לרבינו הקדוש שהוא הצדיק יסוד עולם, שבהם תלוי כל התיקון שלנו וההתקרבות להשם יתברך, כמו כן

קרא עוד »
כיסופים
מעלה עליונה וגדולה מן הכל

התבודדות

אומר רבינו הקדוש “תנו לי את ליבכם ואוליך אתכם בדרך חדשה, דרך שלא הלך בה אדם מעולם, אעפ”י שהיא דרך ישנה מכבר, אעפ”י  כן היא

קרא עוד »
כיסופים
השגות אלוקות

אור מוסיף והולך

ממשיך רבי נתן וכותב “וזה בחינת המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בעניין נרות חנוכה, שבית שמאי אומרים פוחת והולך ובית הלל אומרים מוסיף והולך,

קרא עוד »
כיסופים
מעלה עליונה וגדולה מן הכל

תורה ותפילה

כדי לישב את הדברים אנו צריכים לדעת שישנן כמה בחינות בלימוד התורה הקדושה וכן בתפילה, כי עיקר החשיבות והמעלה של לימוד התורה של האדם, נקבע

קרא עוד »
כיסופים
מעלה עליונה וגדולה מן הכל

התפילה האישית

כידוע, בהנהגה זו אחזו כל הצדיקים ואבותינו הקדושים וזו הייתה הנהגה מקובלת מכבר, שהיו מפרשים שיחתם לפניו יתברך ומבקשים ממנו בתחינות ופיוסים, האבות הקדושים, האימהות,

קרא עוד »
כיסופים
מעלה עליונה וגדולה מן הכל

מעלה עליונה

מדברי רבי נתן אנו יכולים ללמוד שבודאי כל תפלה ותפילה שהאדם משיח את ליבו לפני השם יתברך היא יקרה וחשובה מאוד לפניו יתברך, אך כמו

קרא עוד »
כיסופים
עזות וענווה

עיקר ההתפארות

עיקר ההתפארות של השם יתברך בישראל, הוא בעזות ובעקשנות שלהם, שהם עזים מאוד ועקשנים בעבודת השם ורוצים אותו יתברך, ולמרות כל המניעות והקשיים שעוברים עליהם

קרא עוד »
כיסופים
עזות וענווה

להתגבר על מניעות

כי זה ידוע לכל אדם הרוצה לכנוס בעבודת השם באמת, כמה מניעות וקשיים והסתות ופיתויים מתגברים עליו בכל עת, ועל כן ללא המידה הזאת של

קרא עוד »
כיסופים
עזות וענווה

בוודאי יש!

בסיפור המעשה מאבדת בת מלך אנחנו רואים את המשנה למלכות, שיוצא לחפש את הבת מלך האבודה, הוא מחפש ימים ושנים ועובר מה שעובר, אבל למרות

קרא עוד »
כיסופים
עזות וענווה

עזות עם ענווה

כמובן שהעזות והעקשנות שעליה אנחנו מדברים היא ‘עזות דקדושה’ המלווה בענווה, כי יש עזות וענווה מצד הקדושה, ולהיפך ישנם עזות וענווה מצד הס”א וצריך להשתמש

קרא עוד »
כיסופים
עזות וענווה

סימני ביצים

את העניין הזה מבאר רבי נתן היטב בליקוטי הלכות, הלכות ביצים ד’ וזה לשונו: “וזה בחינת סימני ביצים, שנתנו חז”ל סימן הביצים – ראשו האחד

קרא עוד »
כיסופים
עזות וענווה

עקשנות בתפילה

מבואר רבות בספרי רבינו כמה האדם צריך להתעקש ולהרבות בתפילה ותחנונים, שבזה הוא צריך להשקיע את עיקר ה’עזות דקדושה’ שלו ולא להתייאש ולא ליפול בדעתו,

קרא עוד »
כיסופים
תאמין שיכולים לתקן

אין שום יאוש בעולם

פעם אחת בא אל רבינו אחד שנפל מאוד בדעתו מחמת עוונותיו, ענה ואמר לו רבינו “אם אתה מאמין שיכולין לקלקל תאמין שיכולין לתקן”. במשפט זה

קרא עוד »
כיסופים
תאמין שיכולים לתקן

הירידה תכלית העלייה

מה היא אותה תכלית נעלמת שאותה רצה הקב”ה להשיג כביכול עד שהיה שווה לו לברוא את האדם אף על פי שידע שיקלקל ונתן לו גם

קרא עוד »
כיסופים
תאמין שיכולים לתקן

תאמין שיכולים לתקן

לאחר שלמדנו מעט על הסיבה שהקב”ה ברא את האדם והעולם אע”פ שידע שהאדם עתיד לקלקל במעשיו וראינו את מעלת התיקון שמביא את האדם למעלה גדולה

קרא עוד »
כיסופים
תאמין שיכולים לתקן

ראשית ואחרית

רבי נתן אומר שעיקר האמונה צריכה להיות בהשגחה פרטית, כי כאשר הוא מאמין ויודע שהכל נעשה ברצונו ובהשגחתו הפרטית של השם יתברך, אזי הוא גם

קרא עוד »
כיסופים
תאמין שיכולים לתקן

רצוא ושוב

כך גם כותב רבי נתן בהמשך התורה: “וזהו עיקר בחינת התשובה, בחינת ירידה תכלית העלייה, כשמגיע האדם ח”ו לתכלית הירידה ע”י מעשיו הרעים, אע”פ כן

קרא עוד »
כיסופים
איה מקום כבודו

הכבוד העליון

אומר רבינו בליקוטי מוהר”ן, תנינא, תורה יב’, שכידוע העולם נברא בעשרה מאמרות ובכל מאמר ומאמר יש בו בחינת כבוד המיוחד, שהוא שורשו, כי הכבוד הוא

קרא עוד »
כיסופים
איה מקום כבודו

הבקשה והחיפוש

כותב רבי נתן בליקוטי הלכות, אורח חיים א’, הלכות נפילת אפים ו’: “כי מאחר שמחפשים ומבקשים את כבודו, נמצא שמודים עכ”פ באלקותו יתברך ובתורתו, שיודעים

קרא עוד »
כיסופים
איה מקום כבודו

השגות אלוקות

על כן מדובר הרבה בספרי רבינו הקדוש ובליקוטי הלכות על מעלת ההתקרבות לצדיקים האמיתיים, שכמה שהחולה גדול ביותר הוא צריך לחפש רופא גדול יותר שיוכל

קרא עוד »
כיסופים
איה מקום כבודו

איש פלא

כי אנחנו הדור האחרון שעליו נאמר “ותרד פלאים” ורבינו הקדוש הוא ה’איש פלא’ שמביא עצות ותורות נפלאות מהפלא העליון ומוריד אותם עד לפחות שבפחותים, שגם

קרא עוד »
כיסופים
ממון ופרנסה

מעשה מבעל תפילה

בסיפור המעשה מבעל תפילה, מספר לנו רבינו על הטעות והמבוכה ששוררים בעולם עקב שבירת הכלים ונפילת הניצוצות, כאשר בני האדם נחלקו לכיתות כיתות וכל כת

קרא עוד »
כיסופים
ממון ופרנסה

מדינת הממון

אבל הכת שנפלו ביותר בטעות הנ”ל היתה הכת של בעלי הממון, שהממון אצלם נהפך לעבודה זרה ממש, והם היו עושים להם אלוקות, שמי שהיה לו

קרא עוד »
כיסופים
ממון ופרנסה

שורש גבוה

נמצא שעיקר הטעות של בני העולם נובעת מכך שלממון יש כח גדול וחשיבות והוא נצרך למחיית האדם והתנהלותו בעולם הזה, על כן כולם נכספים אליו

קרא עוד »
כיסופים
ממון ופרנסה

עיקר הניסיון

זה הוא עיקר הניסיון של בני העולם לבחור במה הם מאמינים, בממון שכביכול נראה שמספק להם את כל צרכיהם או בהשם יתברך. על כן אנחנו

קרא עוד »
כיסופים
ממון ופרנסה

מעל הזמן והמקום

וכל זה נמשך ונאחז רק מבחינת הזמן והמקום, כי השם יתברך הוא למעלה מהזמן והמקום וישראל עלה במחשבה תחילה וקב”ה ואורייתא וישראל כולא חד, ועל

קרא עוד »
כיסופים
ממון ופרנסה

השגחה פרטית

אם כך, בודאי שהקב”ה דואג לבריותיו לפרנסתם, אך האופן שבו הם יקבלו אותו, זה תלוי באופן התנהלותם ובהשגחתו יתברך, כי השפע של השם יתברך יורד

קרא עוד »
כיסופים
ממון ופרנסה

ביטחון

רבי נתן מתמקד בעניין הביטחון, שזה עיקר הכלי למשוך את הפרנסה כמו שנאמר “עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו”. וכך הוא

קרא עוד »
כיסופים
ממון ופרנסה

לחפש את הצדיק

כמובן שישנן עוד סיבות רבות וסגולות ועצות לעניין הפרנסה והממון, כיצד יוכל האדם להינצל מתאווה זאת ולחיות את ימיו בשפע בברכה ובשמחה, אך ישנה סיבה

קרא עוד »
כיסופים
התקשרות לצדיק האמת

צדיק יסוד עולם

אחד הדברים החשובים וההכרחיים לקיומו הנצחי של האדם ולתיקונו עלי אדמות הוא כמובן ההתקשרות לצדיקי האמת, שהם כמובן מורי הדרך הגדולים הסוללים לנו דרכים ותורות

קרא עוד »
כיסופים
התקשרות לצדיק האמת

השגות אלוקות

החיבור וההתקשרות לצדיק האמת, מעבר לכך שהיא סוללת לאדם את הדרך ומלמדת אותו את רצון השם האמיתי, כל התיקון של האדם עלי אדמות תלוי בהתחברות

קרא עוד »
כיסופים
התקשרות לצדיק האמת

הלכה למעשה

לאחר שבררנו את גודל המעלה וחשיבות של ההתקשרות לצדיק האמת, כעת אנחנו רוצים לברר כיצד אנחנו מקיימים זאת בפועל. ראשית, כאשר אנחנו מדברים על התקשרות

קרא עוד »
כיסופים
התקשרות לצדיק האמת

אפויים בליבי

אומר רבינו הקדוש- ישנם שלשה כיתות במקורבים אלי, כיתה אחת הם אלו ש’באים לקבל שיריים’ כלומר באים לקבל ישועות וצרכי עולם הזה. כיתה שנייה ‘באים

קרא עוד »
כיסופים
התקשרות לצדיק האמת

תנו לי את ליבכם

רבינו מבקש מאנשיו “תנו לי את ליבכם ואוליך אתכם בדרך חדשה, דרך שלא הלך בה אדם מעולם, אעפ”י שהיא דרך ישנה מכבר שכבר הלכו בה

קרא עוד »
כיסופים
התקשרות לצדיק האמת

ברור המדמה

אך כיצד זוכים להתקרב לצדיק האמת? הרי ידוע שעל כל הצדיקים ישנה הסתרה גדולה ולא כל אחד זוכה להתקרב אליהם ויש הרבה מחלוקות ומניעות להתקרב

קרא עוד »
כיסופים
התקשרות לצדיק האמת

פשיטות ותמימות

מבואר על פי דברי רבי נתן שהעיקר והיסוד שהכל תלוי בו, בעניין התקרבות לצדיק האמת, זה הרצונות והכיסופין ובעיקר התמימות והפשיטות, אם אני רוצה להתקרב

קרא עוד »
כיסופים
מעלת הרצון

סיבת המניעות

כמובן שישנן סיבות נוספות לתהליך הזה שעובר האדם הרוצה להתקרב אליו יתברך, חלקן ידועות לנו וחלקן נסתרות מאיתנו, אך רבינו הקדוש ורבי נתן מביאים עוד

קרא עוד »
כיסופים
מעלת הרצון

בית הקדושה

על זה כותב רבי נתן בליקוטי הלכות, חושן ומשפט א’, הלכות חלוקת שותפים ה’ וזה לשונו: “בתחילה כשהאדם רוצה לכנוס בעבודת השם, אזי השם יתברך

קרא עוד »
כיסופים
מעלת הרצון

עיקר העבודה

אחד הכוחות היותר גדולים הנמצאים בנפש האדם, המשפעים ביותר על כל אורחות חייו  ועבודת השם שלו, הוא כמובן כוח הרצון. רבינו הקדוש ורבי נתן מרחיבים

קרא עוד »
כיסופים
בשמחה תמיד

פנימיות הרצון

עלינו לדעת שלרצון עצמו ישנם שורשים רבים, לא תמיד הרצון הגלוי הנראה לעין הוא הרצון האמיתי של האדם, יכלו להיות שלרצון הנגלה והחיצוני של האדם

קרא עוד »
כיסופים
בשמחה תמיד

געגועים

יותר מכך, נוכל ללמוד מדברי רבי נתן בליקוטי הלכות, שלא רק המניעות הם הכלים להגברת החשק והרצון, אלא כל העולמות כולם נבראו בשביל להגביר את

קרא עוד »
כיסופים
בשמחה תמיד

מעלה עליונה מן הכל

בסיפור המעשה ‘מאבדת בת מלך’ אנו רואים את המשנה למלכות שיוצא לחפש את בת המלך האבודה, הוא מוצא אותה במבצר  ושואל אותה “איך אני יכול

קרא עוד »
כיסופים
בשמחה תמיד

ההר והמעיין

ישנו עוד סיפור שבו רבינו מסביר לנו את הרעיון של הרצונות והכיסופין וזה נמצא בסיפור המעשה מ’השבעה בעטלירס’, במעשה של ה’בעטליר הכבד פה’ שמספר על

קרא עוד »
כיסופים
בשמחה תמיד

התם הקדוש

רבינו הקדוש מדבר הרבה מעניין השמחה וכל ספריו הקדושים מלאים בתורות ועצות כיצד לזכות לשמחה, הוא גם הזהיר אותנו בעניין זה ש’מצווה גדולה להיות בשמחה

קרא עוד »
כיסופים

הכל מתנה

כדי להבין כיצד הגיע התם למעלה גדולה זאת אנחנו צריכים לעיין בדברי רבי נתן בליקוטי הלכות, אורח חיים ג’, הלכות פורים ו’,וכך הוא כותב שם:”כי

קרא עוד »
כיסופים

זה מעשה שלו וזה מעשה שלי

התם הקדוש היה כאמור עוסק במלאכת הרצענות, אבל למרות כל השתדלותו לא היה מצליח להכין נעליים בשלמות, והיה תמיד מוכר אותם בחצי מחיר ואז אשתו

קרא עוד »
כיסופים

המאמץ והרצון

אם נתבונן במשפט המנצח של התם הקדוש נוכל ללמוד עוד יסוד נפלא בהנהגת האדם בעולם ובעבודת השם בפרט. בעולם הזה הדברים נמדדים בעיקר ע”י התוצאות,

קרא עוד »
כיסופים
קדושת המחשבה

הצייר של המידות

גלוי וידוע עוצם חשיבות והמעלה של קדושת המחשבה, שהיא בעצם השורש והיסוד לכל פעולות האדם, דיבוריו ומעשיו, כי הכל תלוי במחשבה, כמו שנאמר “סוף מעשה

קרא עוד »
כיסופים
קדושת המחשבה

ליבי חלל בקרבי

ידוע שהלב מחולק לשתי מדורים, חציו השמאלי של הלב הוא משכן הנפש הבהמית וחציו הימני הוא משכן הנפש האלוקית. כאשר האדם מטהר את ליבו ומתקן

קרא עוד »
כיסופים
קדושת המחשבה

בהדרגה ובמידה

את החיבור הנ”ל בין המוח והלב, בין המחשבות הטובות והרצונות אל המעשים, צריכים לעשו”ת בהדרגה ובמידה נכונה, כל אחד כפי הכלים שיש לו, כפי המדרגה

קרא עוד »
כיסופים
קדושת המחשבה

כחוט השערה

  רבינו מלמד אותנו, שכשהאדם נעתק אפילו כחוט השערה מן הרע אל הטוב הוא הולך פרסאות גדולות בשמיים ויש להשם יתברך שעשועים ונחת רוח גדול

קרא עוד »
כיסופים
קדושת המחשבה

טהרת המחשבה

“כי עיקר הטהרה מפגם הברית הוא ע”י טהרת המחשבה” כותב רבי נתן בליקוטי הלכות, אורח חיים א’, הלכות תפילין ו’ “כי כל אדם אפילו אם

קרא עוד »
כיסופים
להרבות בכבוד המקום

בקי בהלכה

אומר רבינו הקדוש בליקוטי מוהר”ן תורה ו’: כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום וכו’, וכשממעט בכבוד המקום זוכה לכבוד אלוקים הסתר

קרא עוד »
כיסופים
להרבות בכבוד המקום

כבוד אלוקים הסתר דבר

את כבוד השם יתברך הגלוי כולם רואים, כי מלוא כל הארץ כבודו וכולם מבינים מקצת מגדולתו וחכמתו וחסדיו האין סופיים של השם יתברך, אבל את

קרא עוד »
כיסופים
להרבות בכבוד המקום

ויגבה ליבו

רבי נתן מבאר עניין זה היטב, בליקוטי הלכות, אורח חיים א’, הלכות ברכת השחר ג’, סעיף ה’ וזה לשונו: “צריך האדם לידע ולהאמין שנפשו בשרשה

קרא עוד »
כיסופים
להרבות בכבוד המקום

עיקר השעשועים

כותב רבי נתן בליקוטי הלכות, יורה דעה ב’, הלכות נדרים ד’, סעיף י”ד: “עיקר התכלית שבשבילו נברא העולם הוא בחינת ההתקשרות, לכלול תחתונים בעליונים, שזה

קרא עוד »
כיסופים
להרבות בכבוד המקום

תכלית העליה

כמו כן עיקר הנפילה של האדם כאשר הוא נמצא במקומות הנמוכים, יכול לנבוע גם כן מגאווה, מכיוון שהוא אינו משלים עם המציאות שהוא נמצא במקומות

קרא עוד »
כיסופים
להרבות בכבוד המקום

סמכו על כוחי הגדול

בתחילת הפרק דיברנו על כך שהאדם צריך למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד של

קרא עוד »
כיסופים
הידיעה והבחירה

ובחרת בחיים

כל העולם כולו עם כל אשר בו, הכל נברא רק בשביל האדם כידוע, ועיקר מעלת האדם שהוא גבוה מן הכל והוא תכלית הכל, עיקר מעלתו

קרא עוד »
כיסופים
הידיעה והבחירה

לבחור נכון

שורש כל הבחירה של האדם נמצא ברצון והדבר שמשפיע ביותר על הרצון הוא הדעת והאמונה, האדם בוחר במה שהוא מאמין או יודע שטוב לו, משתלם

קרא עוד »
כיסופים
הידיעה והבחירה

עיניים חדשות

מה שאנחנו רואים בעיניים ומרגישים בחוש, לא תמיד זה המציאות האמיתית, אנחנו יכולים לטעות בשפיטת הדברים ובהתייחסות שלנו אל המציאות, על כן אנחנו חייבים להתחבר

קרא עוד »
כיסופים
הידיעה והבחירה

שכל מקיף

  על זה כותב רבי נתן בפירוש בליקוטי הלכות, הלכות דברים היומה”ח צ’ וזה לשונו: “כל העולם לא נברא כי אם בשביל האדם הבעל בחירה

קרא עוד »
כיסופים
הידיעה והבחירה

בשר וחלב

וזה בחינת איסור בשר בחלב, שהוא חידוש, כי בשר הוא בחינת הבירור שמתברר על ידינו, כי הבשר אינו נותר כי אם ע”י השחיטה שנעשית על

קרא עוד »
כיסופים
רחמים רבים

יתן לכם רחמים

אומר רבינו הקדוש בליקוטי מוהר”ן ס”ב, חלק ב: “ועיקר הרחמנות הוא בבחינת “ואל שדי יתן לכם רחמים”- לכם דווקא. הינו שהשם יתברך יתן לנו הרחמנות,

קרא עוד »
כיסופים
רחמים רבים

לא יפלא דבר

שואל רבי נתן על זה קושיה גדולה, בליקוטי הלכות, הלכות עירובי תחומין ג’: “שלכאורה קשה להבין את דברי רבינו, כי מאחר שבאמת כוונת השם יתברך

קרא עוד »
כיסופים
רחמים רבים

מה תצעק אלי

יכולים אנו לראות את העניין הזה אצל משה רבינו ובני ישראל כשעמדו לפני ים סוף, כאשר המצרים רדפו אחריהם והם החלו לצעוק להשם יתברך, מה

קרא עוד »
כיסופים
רחמים רבים

לחם בזיון

כידוע עיקר תכלית הבריאה וכל העולמות ועיקר סיבת ירידת הנשמה לעולם הזה, היה בשביל שלא תאכל ‘נהמא דכיסופא’, כלומר שלא יהיה לה לחם בזיון, כי

קרא עוד »
כיסופים
תאמין בעצמך

תאמין בעצמך

כל העולמות כולם ובמיוחד העולם הזה, נבראו בשביל האדם, שהוא תכלית הכל, ועיקר מעלתו של האדם על כל הברואים, אפילו על המלאכים, הוא שיש לו

קרא עוד »
כיסופים
החילוף

גוף ונשמה

בסיפור המעשה ‘מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו’ מספר לנו רבינו, על החילוף שנעשה בארמון המלך, שהמיילדת החליפה בין הוולדות, ולקחה את בן השפחה ונתנה אותו

קרא עוד »
כיסופים
החילוף

בן המלך האמת

כפי שהסברנו, החילוף הראשון שנעשה בעולם, הוא החילוף בן הגוף לנשמה, שהאדם נברא כדי להכניע רצון הגוף לגבי הנשמה ולהשיב את המלוכה אל הנשמה שהיא

קרא עוד »
כיסופים
החילוף

כח המדמה

עד כאן הסברנו על החילוף הראשון שנעשה בעולם, החילוף בין הגוף לנשמה בין העולם הזה לתכלית הנצחית. לכאורה אנחנו יכולים לשאול כאן שאלה גדולה, הרי

קרא עוד »
כיסופים
החילוף

מניעות המוח

כותב רבי נתן, בהלכות ברכת הריח ה’, וזה לשונו: “באמת עיקר כל המניעות הם מניעות המוח, כי עיקר המניעה שיש לאדם הוא מחמת שמבלבלים מוחו

קרא עוד »
כיסופים
החילוף

פנימיות התורה

הבחינה השלישית של החילוף הנ”ל, בין הבן מלך לבן שפחה שנתחלפו, ישנו וקיים גם במחוזות הקדושה. כידוע ישנם בתורה ארבעה חלקים, פשט, רמז, דרש וסוד.

קרא עוד »
כיסופים
החילוף

והשבות אל לבבך

הבחינה הנוספת של החילוף שנעשה בעולם זה בעניין הלב והמוח, כידוע האדם לומד את התורה הקדושה ומעמיק בה בעיקר בשכל ובמחו, ויש גם עניין גדול

קרא עוד »
כיסופים
החילוף

השכל שבכל דבר

בסיפור המעשה של בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, אנחנו יכולים להבין את העניין הזה יותר בבירור, כאשר הבן מלך האמת בורח ממדינתו ומגיע אל היער,

קרא עוד »
כיסופים
החילוף

מעלה עליונה וגדולה מן הכל

רבינו הקדוש אמר:”התבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל” דהיינו שיפרש שיחתו לפני השם יתברך בשפה שרגיל בה, אז אם רבינו אומר זאת, אז בוודאי

קרא עוד »
כיסופים
סמכו על כוחי הגדול

הבעטליר העיוור

בסיפור המעשה מ’שבעה בעטלירס’ מספר לנו רבינו על שבעת הקבצנים שבאים לברך את הזוג הצעיר בעת חתונתם, כאשר כל אחד מספר מכוחו ונותן משל ששייך

קרא עוד »
כיסופים
סמכו על כוחי הגדול

הבעטליר החירש

ה’בעטליר’ השני הוא הקבצן החרש, שאמר על עצמו “ואתם סוברים שאני חרש, אין אני חרש כלל, רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום שאשמע

קרא עוד »
כיסופים
סמכו על כוחי הגדול

הבעטליר הכבד פה

ביום השלישי הגיע ה’בעטליר’ השלישי, שהוא הקבצן הכבד פה, שאמר על עצמו: “ואתם סבורים שאני כבד פה, אין אני כבד פה כלל, רק שהדיבורים של

קרא עוד »
כיסופים
סמכו על כוחי הגדול

הבעטליר שצוארו עקום

ה’בעטליר’ הרביעי הוא ה’בעטליר’ שהיה צווארו עקום, שאמר על עצמו “ואתם סוברים שיש לי צוואר עקום, אין צווארי עקום כלל. אדרבא, יש לי צוואר שווה

קרא עוד »
כיסופים
סמכו על כוחי הגדול

הבעטליר הגיבן

ביום החמישי הגיע ה’בעטליר’ הגיבן שאמר על עצמו שהוא בחינת המועט המחזיק את המרובה וסיפר שהיו אנשים שהתפארו בבחינה הזו, שכל אחד היה מתפאר שיש

קרא עוד »

רגע לפני שאתם עוזבים

רוצים לקבל בדואל את העלון החודשי שלנו ללא עלות ?