אור הגנוז ברסלב

מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב

התכלית הנצחית

ובסתום חכמה תודעני

יורה דעה א – הלכות ריבית ה – סעיף כו וזה שטען דוד המלך, שהתוודה על חטאו בבת שבע "כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי

קרא עוד »

כח מעשיו

וזה בחינת קדושת בית הכנסת, כי עיקר קדושת בית הכנסת נמשך מקדושת ארץ ישראל ששם עיקר עליית התפילה, כמו שנאמר "והתפללו אליך דרך ארצם וכו'"

קרא עוד »

היכלי התמורות

והנה המעשה הנורא של הבן מלך שנחלף בבן השפחה, שאמר רבינו ז"ל אחר שסיפר מעשה זה שהוא כולו פלא ואין להאריך כאן בשבח גדולת המעשיות

קרא עוד »

חבלי משיח

כל נפש מישראל היא התגלות ודעת חדשים להכיר את מי שאמר והיה העולם, כי זה כלל שאין הקב"ה עושה שתי פעמים דבר אחד, כמו שאמר

קרא עוד »

והיתה להשם המלוכה

כי השם יתברך הוא מרומם ומנושא מכל הרוחניות, ועיקר בריאת העולם היה "בגין דישתמודעין ליה" כדי שיכירו אותו ויזכו לדעת השלם, היינו לדעת אותו יתברך,

קרא עוד »

שינוי הנהגת העולמות

כי עיקר העבודה הוא התחדשות, בחינת "וקווי השם יחליפו כח יעלו אבר כנשרים" שצריכים להתחדש בכל יום ממש בבחינת "אשר אנוכי מצווך היום" בכל יום

קרא עוד »

מזג השווה

השם יתברך ברא את כל הבריאה בשביל הניצחון דקדושה, כי זה ידוע שהכל נברא בשביל האדם ועיקר מעלת האדם על הכל, אפילו על המלאכים, היא

קרא עוד »

כותנות אור

כי קודם החטא הושיב השם יתברך את אדם וחוה בגן עדן לעבדה ולשמרה, שיזכה שם להתענג על השם לחזות בנועם השם ולהיכלל באור א"ס ברצוא

קרא עוד »

כח הבחירה

כי כל העבודה של האדם בזה העולם מכונה בשם שליחות, ועיקר הבריאה היתה רק בשביל הבחירה, כי רק בשביל זה ברא השם יתברך את כל

קרא עוד »

כבוד השם

עיקר האדם נברא בשביל להכיר שמו יתברך, שבשביל זה נבראה כל הבריאה כולה מראש ועד סוף למען ספר שמו בכל הארץ, וכמו שאמרו רז"ל "כל

קרא עוד »

רגע לפני שאתם עוזבים

רוצים לקבל בדואל את העלון החודשי שלנו ללא עלות ?