🕯️️ הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת אהוד יהודה בן ליאורה לוסי ז"ל 🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יוסף בן פנינה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ליאורה לוסי בת דיאמנטינה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת אברהם בן פנינה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת מזל בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת רינה בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יוכבד בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ברוך בן מסעודה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת רבקה בת אסתר ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יחזקאל בן רחל ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ויקטוריה בת טופחה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יהודה בן מרים ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת פנינה בת אסתר ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת ציון בן שרה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יעקב בן רוז ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת מזל בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת רינה בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת יוכבד בת ויקטוריה ז"ל🕯️️
🕯️️הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמת שמעון בן מיסה ז"ל🕯️️
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב
אור הגנוז ברסלב
מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב

מאמרים אור בהירות הדרך

דברי חיזוק

כפיד של תרנגולין

אמר הקב”ה כשאני דן את ישראל, איני דן אותם כאומות העולם, כי אם “אני פורע מהם מעט מעט, כפיד של תרנגולין שמנקרים באשפה”. ואומר רבי

קרא עוד »
דברי חיזוק

תאמין שיכולים לתקן

אחד הסיבות העיקריות לכך שהאדם נופל בדעתו ואינו מתחדש לשנות את דרכיו ולשוב להשם יתברך, הוא מכיוון שהוא רואה את עוצם קילקוליו ואינו מאמין שיש

קרא עוד »
דברי חיזוק

מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד!

אחת הנקודות החשובות ביותר בתורת רבינו היא נקודת השמחה, ועל כך אומר רבינו “מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד!”. ונשאלת השאלה- מדוע השמחה היא מצווה כל

קרא עוד »
דברי חיזוק

זה מעשה שלו וזה מעשה שלי

ידוע ומפורסם המשפט המנצח של התם הקדוש מסיפור המעשה “מחכם ותם” שסיפר רבינו והוא “זה מעשה שלי וזה מעשה שלו ועוד למה לנו לדבר מאחרים”.

קרא עוד »
דברי חיזוק

ההתרחקות כולה התקרבות

כותב רבינו הקדוש, בליקוטי מוהר”ן, תורה מח’ תנינא: “כשהאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראין לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקין אותו מלמעלה, ואין מניחין אותו

קרא עוד »
דברי חיזוק

אני מוליך אתכם בדרך חדש

אומר רבינו הקדוש בספר חיי מוהר”ן סימן רס”ד: “ואוליך אתכם בדרך חדש, שלא היה מעולם, אע”פ שהיא בדרך הישן מכבר, אעפ”כ הוא חדש לגמרי”. מהיא

קרא עוד »
דברי חיזוק

כשתהיה בשמחה אהיה בשמחה

פותח רבינו את סיפור המעשה משבעה קבצנים במעשה במלך אחד שרצה להעביר את המלוכה לבנו בחייו ועשה משתה לכל השרים  ובשעת המשתה אמר לבנו שהוא

קרא עוד »
דברי חיזוק

להרבות בכבוד המקום

אומר רבינו הקדוש בליקוטי מוהר”ן תורה ו’ “כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום” ועוד נאמר שם “מי שבורח מן הכבוד שממעט

קרא עוד »
דברי חיזוק

אין שום יאוש בעולם כלל!

צועק רבינו בקול גדול מסוף העולם ועד סופו “אין שום יאוש בעולם כלל” והנה אנו רואים בחוש שכל העולם מלא ביאוש, אנשים מיואשים מעצמם, מיואשים

קרא עוד »
דברי חיזוק

האוצר מתחת לגשר

במעשה באוצר מתחת לגשר מספר לנו רבינו על עני אחד שחלם חלום ובחלומו הוא מוצא אוצר מתחת לגשר בעיר רחוקה, כשהתעורר נסע מיד לאותו מקום

קרא עוד »
דברי חיזוק

מעלה עליונה וגדולה מן הכל!

אומר רבינו הקדוש ש’התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל’. מדוע בחר רבינו להשתמש במושג ‘מעלה עליונה וגדולה מן הכל’ דווקא לעניין ההתבודדות? והרי נאמר

קרא עוד »
דברי חיזוק

נקודה טובה

אחת התורות החשובות של רבינו היא תורת אזמרה, שהיא חיפוש ומציאת הנקודה הטובה שיש בכל אחד מאיתנו וגם באחרים. כותב רבי נתן, כשמתחיל האדם לחפש

קרא עוד »

רגע לפני שאתם עוזבים

רוצים לקבל בדואל את העלון החודשי שלנו ללא עלות ?