אור הגנוז ברסלב

מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב

מאמרים אור בהירות הדרך

כפיד של תרנגולין

אמר הקב"ה כשאני דן את ישראל, איני דן אותם כאומות העולם, כי אם "אני פורע מהם מעט מעט, כפיד של תרנגולין שמנקרים באשפה". ואומר רבי

קרא עוד »

תאמין שיכולים לתקן

אחד הסיבות העיקריות לכך שהאדם נופל בדעתו ואינו מתחדש לשנות את דרכיו ולשוב להשם יתברך, הוא מכיוון שהוא רואה את עוצם קילקוליו ואינו מאמין שיש

קרא עוד »

זה מעשה שלו וזה מעשה שלי

ידוע ומפורסם המשפט המנצח של התם הקדוש מסיפור המעשה "מחכם ותם" שסיפר רבינו והוא "זה מעשה שלי וזה מעשה שלו ועוד למה לנו לדבר מאחרים".

קרא עוד »

ההתרחקות כולה התקרבות

כותב רבינו הקדוש, בליקוטי מוהר"ן, תורה מח' תנינא: "כשהאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראין לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקין אותו מלמעלה, ואין מניחין אותו

קרא עוד »

אני מוליך אתכם בדרך חדש

אומר רבינו הקדוש בספר חיי מוהר"ן סימן רס"ד: "ואוליך אתכם בדרך חדש, שלא היה מעולם, אע"פ שהיא בדרך הישן מכבר, אעפ"כ הוא חדש לגמרי". מהיא

קרא עוד »

כשתהיה בשמחה אהיה בשמחה

פותח רבינו את סיפור המעשה משבעה קבצנים במעשה במלך אחד שרצה להעביר את המלוכה לבנו בחייו ועשה משתה לכל השרים  ובשעת המשתה אמר לבנו שהוא

קרא עוד »

להרבות בכבוד המקום

אומר רבינו הקדוש בליקוטי מוהר"ן תורה ו' "כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום" ועוד נאמר שם "מי שבורח מן הכבוד שממעט

קרא עוד »

אין שום יאוש בעולם כלל!

צועק רבינו בקול גדול מסוף העולם ועד סופו "אין שום יאוש בעולם כלל" והנה אנו רואים בחוש שכל העולם מלא ביאוש, אנשים מיואשים מעצמם, מיואשים

קרא עוד »

האוצר מתחת לגשר

במעשה באוצר מתחת לגשר מספר לנו רבינו על עני אחד שחלם חלום ובחלומו הוא מוצא אוצר מתחת לגשר בעיר רחוקה, כשהתעורר נסע מיד לאותו מקום

קרא עוד »

קבלו פעם בחודש חינם את הגליון אור הגנוז ברסלב

רגע לפני שאתם עוזבים

רוצים לקבל בדואל את העלון החודשי שלנו ללא עלות ?