אור הגנוז ברסלב

מפיצי האור של רבי נחמן מברסלב

מאמרים נוספים

תאמין שיכולים לתקן

אחד הסיבות העיקריות לכך שהאדם נופל בדעתו ואינו מתחדש לשנות את דרכיו ולשוב להשם יתברך, הוא מכיוון שהוא רואה את עוצם

קרא עוד »

אני מוליך אתכם בדרך חדש

אומר רבינו הקדוש בספר חיי מוהר"ן סימן רס"ד: "ואוליך אתכם בדרך חדש, שלא היה מעולם, אע"פ שהיא בדרך הישן מכבר, אעפ"כ הוא חדש לגמרי". מהיא אותה דרך חדשה שמוליך רבינו את אנשיו, דרך שלא הלך בה אדם מעולם, וכי יש לנו דרך אחרת חלילה מדרך התורה והמצוות הסלולה לנו. ועוד מדגיש רבינו שהיא דרך ישנה מכבר, כלומר דרך אבותינו הקדושים וכל הצדיקים, ואם כך כיצד היא גם דרך חדשה שלא הלך בה אדם מעולם.

אלא שרבינו בא לחדש לנו דבר נפלא, הדרך שבה אני מוליך אתכם היא כמובן בדרך התורה והמצוות הסלולה לנו מסיני, אך באותה הדרך אני אסלול לכם שביל חדש, דרך המיוחדת לכל אחד כפי עניינו וכפי התיקון שלו, דרך שלא הלך בה אדם מעולם. כפי שנוכל לראות זאת בסיפור המעשה "מאבדת בת מלך", שהשני למלכות הלך לחפש את בת המלך שנאבדה ושם כתוב: "והיה הולך אנה ואנה זמן רב ובמדבריות ובשדות וביערים והיה מבקשה זמן רב מאוד והיה הולך במדבר, וראה שביל אחד מן הצד" זהו אותו השביל המיוחד לכל אחד מאיתנו.

בת המלך היא הנשמה הקדושה שלנו, הנקודה היקרה שאותה אנחנו צריכים למצוא ואיתה להאיר את העולם כולו. לכל אחד מאיתנו יש אוצר נפלא שאותו הוא צריך לגלות, יש שליחות ותיקון, דרך שסלולה רק לו להכיר את מי שאמר והיה העולם ולהתקרב אליו. אני יכול בפעולות שלי ובמעשים שלי לעשות נחת רוח להשם יתברך שלא נעשו מאז ברוא אלוקים שמיים וארץ, יש לי את התכונות והיכולות המיוחדות רק לי ואותם אני צריך למצוא ולהוציא מן הכח אל הפועל, הדרך שלי להתקרב להשם יתברך נמצאת בשביל המיוחד רק לי כמו שנאמר "בשבילי נברא העולם" בשביל שלי.

בעזרת העצות התורות וההדרכה שלו מלמד אותנו רבינו כיצד להוציא מן הכח אל הפועל את האוצרות שלי, כיצד למצוא את השביל המיוחד לי בדרך המובילה בית אל. בכח הרצונות והכיסופים, בעזרת התפילה וההתבודדות, בישוב הדעת של השמחה, בהתחדשות ועוד, יכול כל אחד מאנשיו של רבינו לעלות למדרגות גבוהות ונעלות, כמו שאמר רבינו "הפחות שבאנשי אני מוליך אותו בדרך  של צדיק גדול".

ועל זה נאמר שבימות המשיח האמת תהייה נעדרת,פירוש אחד שהיא תהיה נעלמת, פירוש שני שהיא תתחלק לקבוצות וכל אחד יאמר שהאמת אצלו, אבל הפירוש העמוק יותר, שאנשים יחפשו את האמת וילכו אחריה כמו עדר, מה שכולם עושים גם אני עושה, איך שכולם נוהגים כך גם אני, אין לי מה לחפש, כבר מצאו בשבילי את האמת. ועל זה צועק רבינו אל תהיו חקיינים שובו אל האוצרות שלכם.

Like this article?

שיתוף ב facebook
Share on Facebook
שיתוף ב twitter
Share on Twitter
שיתוף ב linkedin
Share on Linkdin
שיתוף ב pinterest
Share on Pinterest

השאירו תגובה

קבלו פעם בחודש חינם את הגליון אור הגנוז ברסלב

רגע לפני שאתם עוזבים

רוצים לקבל בדואל את העלון החודשי שלנו ללא עלות ?